top of page

DDM LITOVEL

 

Studie: 2012

Stavební povolení: 2013

Místo: Litovel

Autor: Jan Vlček

Spolupráce: Petr Aujezdský

 

Navrhovaná přestavba výměníkové stanice a prádelny na dům dětí a mládeže

  V současnosti nevyužitý přízemní průmyslový objekt se nachází uprostřed panelového sídliště a je obklopen parkovací plochou.  Narušuje tak funkci exteriéru sídliště, jež by měl sloužit zejména k hrám a odpočinku. Jeho poloha přímo vybízí k umístění  instituce pro výchovu a vzdělávání dětí. Oproti stávajícímu stavu bude však DDM vyžadovat předprostor a jasně čitelnou oblast vstupu do budovy. Současný vstup není vhodný k pohybu dětí svou bezprostřední blízkostí obslužné komunikace. Nový vchod jsme proto navrhli z ulice Gemerská, jež slouží také jako spojovací tepna s centrem města. V místě se vytváří nezbytný předprostor obohacený o městský mobiliář v podobě vystupujících dřevěných rámů oken. Tyto dřevěné „monitory“ umožňují lepší orientaci a kontakt mezi venkovním a vnitřním prostorem. Vzniklé „náměstíčko“ bude sloužit k bezpečnému setkávání dětí a rodičů. Zrušená parkovací stání budou přesunuta ve spolupráci s projekční kanceláří Alfaprojekt, která zpracovává koncepci revitalizace sídliště. Nově navržené kryté závětří elegantně spojuje vyšší a nižší budovu a vytváří vizuelně jasný vstup do objektu. Z jeho vnější strany je vybaven krytou osvětlenou nástěnkou, určenou pro informace dění DDM. Venkovní část plynule navazuje na zádveří a halu, jež díky vybavení lavicemi a odkládacími plochami slouží jako šatna. Tato část objektu bude kontrolována vrátnicí. Do pravé části budovy jsme umístili jednotlivé učebny, kancelář vedení DDM a kabinety pedagogů. V navrhovaném interiéru se nachází také uzamykatelná šatna spojena se sprchou. Učebny jsou projektovány s ohledem na světové strany a fakt, že budou využívány zejména v odpoledních hodinách. Dřevěné kastlíky na oknech jsou navrženy pro odclonění jihozápadního slunce v letních měsících. V levé, vyšší části budovy je umístěn hlavní sál, jež využívá světlou výšku 5m. Velikost sálu zde umožňuje nahrazení nosného sloupu ocelovým průvlakem. Na prostorný sál navazuje zkušebna divadla a skladovací prostory. Sklad má také samostatný venkovní vstup a je propojen s místností pro údržbu. Do prostoru nad skladem a částečně i nad zkušebnou je vloženo dřevěné skladovací patro půdy. Toalety jsou navrženy dle příslušných norem a předběžně odsouhlaseny státní hygienickou stanicí v Olomouci. V části tohoto prostoru zůstává zařízení MTS, které je přístupné z exteriéru. Čistě bílá barva fasády DDM evokující jasný bod panelového sídliště reaguje na pestré fasády okolních budov.

bottom of page