top of page

DIVADLO TRAMTARIE

 

Studie: 2014

Místo: Olomouc

Autor: Jan Vlček

 

Průvodní zpráva

Místo

Řešené území se nachází v bývalém vojenském areálu v těsném sousedství bývalých dělostřeleckých kasáren na rohu ulice Studentská a Na střelnici . Návrh využívá dvě stávající budovy postavené na hranici pozemku. První o půdorysných rozměrech 30 x 10,5m, jež  je v současné době nevyužitá. Dříve sloužila jako opravárenská hala vojenských zařízení se zázemím. Druhá budova o velikosti 17,3 x 7,5m je nyní využívána jako sklad. Mezi objekty je lehký ocelový přístřešek se sklolaminátovou krytinou. Domy jsou součástí areálu, ze kterého jsou také přístupny.

Zadání

Přáním investora je přestavba stávajících objektů na divadlo pro  sto diváků s nezbytným zázemím pro herce i provoz divadla.

Koncept

Architektonický návrh zohledňuje jedinečnost daného místa v centru Olomouce. Do budoucna počítá s otevřením areálu a vytvořením nové ulice mezi divadlem a bývalými dělostřeleckými kasárnami. Hlavní vstup do divadla je řešen z parku od ulice Na střelnici, kde vzniká důstojný předprostor. Mezi stávající objekty je vestavěna kavárna s foyer, které zabíhá až do poloviny haly pro nezbytný nástup diváku do prostoru mezi jeviště a hlediště. Vestavba je oboustranně prosklená a propojuje tak park s nově vzniklým náměstím mezi divadlem a kasárnami.

Architektonické řešení

Hlavní vstup do divadla je řešen přes kryté závětří od ulice Na střelnici. Vstupní foyer je částečně odděleno od divadelní kavárny. Jsou na něj napojeny nezbytné funkce jako toalety, prodej lístků a šatna. Foyer slouží zároveň i jako galerie a v přistavěné části má horní přirozené osvětlení. Nástup do sálu je mezi jevištěm a hledištěm. Jeviště je vyvýšeno o půl metru a je vybaveno propadlem i provazištěm. V jeho zázemí se nachází sklad a místnost pro herce. Hlediště nabízí 104 míst k sezení s možností o doplnění sedaček v poslední řadě před místností pro zvukaře. Na foyer navazuje divadelní kavárna s venkovní zahrádkou. Menší ze stávajících objektů je využit pro zázemí kavárny, kanceláře vedení divadla a sklad.

Materiálové řešení

Hlavní nosné konstrukce stávajících budov jsou zdi z cihel plných pálených. Budou doplněny o zateplení a páskový obklad z černých cihel. Konstrukce krovu bude opravena a doplněna o chybějící dřevěné prvky. Stávající plechová krytina bude nahrazena keramickou pálenou bobrovkou. Nová vestavba má  ocelovou nosnou konstrukci. Venkovní opláštění je z cortenového plechu. Výplně otvorů jsou navrženy z izolačního trojskla s hliníkovými rámy. Podlaha vstupního foyer je z leštěného betonu, v divadelním sále a kancelářích dřevěná. Divadelní sál bude vybaven akustickými panely a vzduchotechnikou.

bottom of page