vizualizace

vizualizace

vizualizace

vizualizace

vizualizace

půdorys 1.np

půdorys 2.np

RD DRŽOVICE

 

Studie: 2012

Místo: Držovice

Autor: Jan Vlček