vizualizace

vizualizace

půdorys 1.np

půdorys 2.np

pohledy

RD NEDVĚZÍ

 

Studie: 2012

Místo: Nedvězí

Autor: Jan Vlček