situace širších vztahů

press to zoom

situace

press to zoom

schema - stávající stav

press to zoom

schema - návrh

press to zoom

foto stávající stav

press to zoom

zákres do fotografie

press to zoom

foto stávající stav

press to zoom

zákres do fotografie

press to zoom

vizualizace

press to zoom

vizualizace

press to zoom

PODCHOD ZLÍN - soutěž

 

Studie: 2011

Místo: Zlín - náměstí Práce

Autor: Ondřej Pšenčík, Róbert Semančík,

            Lukáš Šťastný, Jan Vlček

Naší snahou je v maximální možné míře zpřístupnit náměstí Práce a zjednodušit podmínky pro jeho nové utváření. Návrh prostoru náměstí nedominuje, ale pouze humanizuje jeden z jeho hlavních pěších uzlů.
Navrhované řešení de facto podchod pocitově odstraňuje a vchod i východ umisťuje do jedné úrovně. Z jedné strany podchod ústí do zelené relaxační a informační zóny, která je propojena se zastávkou MHD u Tržnice, druhá část vede do předprostoru továrního areálu. Vytváří z místa, které bylo dříve vnímáno pouze jako tranzitní, příjemný prostor s městotvornými prvky (malé obchůdky, kavárna „coffe to go“, posezení

na travnatých terasách či schodech).
V podchodu je proveden světlík, který zprostředkovává procházejícímu kontakt s vnějším světem, s denním světlem, počasím. Zároveň tento prvek vytváří hranici mezi prostorem náměstí Práce a továrním areálem, které se v podchodu setkávají.