top of page

PODCHOD ZLÍN - soutěž

 

Studie: 2011

Místo: Zlín - náměstí Práce

Autor: Ondřej Pšenčík, Róbert Semančík,

            Lukáš Šťastný, Jan Vlček

Naší snahou je v maximální možné míře zpřístupnit náměstí Práce a zjednodušit podmínky pro jeho nové utváření. Návrh prostoru náměstí nedominuje, ale pouze humanizuje jeden z jeho hlavních pěších uzlů.
Navrhované řešení de facto podchod pocitově odstraňuje a vchod i východ umisťuje do jedné úrovně. Z jedné strany podchod ústí do zelené relaxační a informační zóny, která je propojena se zastávkou MHD u Tržnice, druhá část vede do předprostoru továrního areálu. Vytváří z místa, které bylo dříve vnímáno pouze jako tranzitní, příjemný prostor s městotvornými prvky (malé obchůdky, kavárna „coffe to go“, posezení

na travnatých terasách či schodech).
V podchodu je proveden světlík, který zprostředkovává procházejícímu kontakt s vnějším světem, s denním světlem, počasím. Zároveň tento prvek vytváří hranici mezi prostorem náměstí Práce a továrním areálem, které se v podchodu setkávají.

bottom of page