top of page

RD ŽABČICE

Studie: 2014

Stavební povolení: 2014

Prováděcí projekt: 2014

Místo: Žabčice

Autor: Jan Vlček

Spolupráce: Petr Aujezdský

 

Průvodní zpráva

 

Místo

Pozemek investora se nachází na okraji původní zástavby obce, v blízkosti vlakové zastávky. Parcela je obdélníkového tvaru, bez větších terénních nerovností. Je přístupná ze severní strany, ze západu lemována pěší stezkou. Na jižní a východní straně sousedí se zahradami okolních domů. Sousední dům a garáž na východní straně jsou postaveny až na hranici pozemku. V těsné blízkosti pozemku se nachází železniční trať, která je ovšem z větší části kryta protihlukovou zdí.

Zadání

Přáním investora je přízemní rodinný dům 4+kk se zázemím a možností rozšíření o kryté parkovací stání a komerční objekt.  

Koncept

Architektonický návrh zohledňuje blízkost železnice, potažmo hluk šířící se ze severozápadní strany. Dle akustické studie je nejideálnější postavit dům co nejblíže zdroji hluku, kdy na odlehlé straně vzniká akustický stín.  Základní hmota domu je ve tvaru písmene „L“ . Na severní a západní fasádě je minimum oken propouštějících hluk. Otvíravá okna obytných místností jsou pouze na vnitřní straně domu, v místě akustického stínu.

Dům má pultovou střechu, která rozměry i sklonem navazuje na okolní zástavbu. Jelikož se jedná o dům v ulici poslední, je vzájemným prolnutím střech vytvořeno dominantnější nároží.

Architektonické řešení

Přízemní rodinný dům je ve tvaru písmene L. Jednotlivá křídla domu jsou funkčně rozdělena. V jednom je obytný prostor s kuchyňským koutem napojený přes prosklenou stěnu a krytou terasu na zahradu.  S ulicí je propojení pouze přes štěrbinovité, fixně zasklené okno nad kuchyňskou linkou. Druhé křídlo je klidová část pokojů, ložnice a nezbytného sociálního zázemí. Chodba, která obsluhuje jednotlivé místnosti se uprostřed rozšiřuje na hernu či studovnu a je i v místě rozšíření osvětlena západním oknem. Na konci tohoto křídla je z venku přístupný zahradní sklad.

Materiálové řešení

Hlavní nosné konstrukce jsou navrženy z keramických pálených bloků s venkovním zateplením. Vodorovnou konstrukci stropů bude tvořit železobetonová deska, nebo keramický strop. Pultové střechy bude vynášet dřevěný krov. Přiléhající terasy budou ze sibiřského modřínu, stejně jako exteriérový podhled. Podlahy v interiéru budou dřevěné, jen v technické místnosti, sociálním zázemí a zádveří keramické. Výplně otvorů jsou navrženy z izolačního trojskla s hliníkovými rámy. Dům bude vytápěn pomocí krbu na peletky.

bottom of page