vizualizace

vizualizace

vizualizace

vizualizace

vizualizace

půdorys 1.np

půdorys 2.np

půdorys 3.np

pohledy

pohledy

původní katalogový projekt, hrubá stavba po zakoupení od předchozího majitele

RD SAMOTIŠKY

 

Studie: 2012

Místo: Olomouc - Samotišky

Autor: Jan Vlček

Spolupráce: Petr Aujezdský