top of page

RD VRAHOVICE

Studie: 2014

Stavební povolení: 2015

Místo: Prostějov - Vrahovice

Autor: Jan Vlček

 

Průvodní zpráva

 

Místo

Pozemek investora se nachází  téměř v centru  Vrahovic, které jsou součástí města Prostějova. Parcela  je podélného charakteru a na jižní straně navazuje na stávající řadovou zástavbu. Na severu sousedí s mateřskou školkou, ovšem mezi pozemky je vynechána proluka pro pěší propojení ulic Smetanova a Josefa Suka. Pozemek má rovinný charakter.

Zadání

Přáním investora je patrový rodinný dům 4+kk se zázemím a garáží, přičemž je kladen důraz na soukromí , jednoduchost stavby. Propojení se zahradou by mělo být řešeno jak přes obytnou i technickou část domu.

Koncept

Architektonický návrh reaguje na stávající řadovou zástavbu domů se sedlovou střechou, na kterou svým charakterem navazuje. Hlavní hmota domu lícuje se sousedy, pouze na severní straně pozemku je vysunutý obytný prostor směrem do zahrady. Přízemní patro v uliční frontě plynule ustupuje čímž je podpořena jedinečnost nároží. Tento netradiční prvek zároveň vytváří kryté závětří před hlavním vstupem. Dům se přes dřevěné terasy otevírá do ovocného sadu zahrady.

Architektonické řešení

Hlavní vstup do domu stejně jako vjezd do garáže je řešen z ulice Smetanova. Ustupující přízemí zajišťuje jejich ochranu před povětrnostními vlivy. Na krytý vstup navazuje hala jejíž součástí jsou vestavěné skříně a WC. Hala je od obytného prostoru oddělena velkými posuvnými dveřmi přes celou světlou výšku místnosti. Obývací pokoj směřuje spolu s terasou do zahrady. Jídelní stůl osvětluje jižní slunce a kuchyně s pultem se schovává za rohem. Navazující technická místnost umožňuje „špinavý“ vstup do garáže i zahrady. Do patra se dostáváme po monolitu dřevěného schodiště, které zároveň poskytuje velké množství úložných prostor. Chodbě v patře vévodí velké fixně zasklené okno s dřevěným rámem poskytujícím posezení. Dále je zde velké množství vestavných skříní a šatna. Na západní straně směrem do ulice jsou umístěny dva dětské pokoje. Na straně východní do zahrady je ložnice a velká koupelna.

Materiálové řešení

Stavba bude založena na základových pasech s železobetonovou deskou. Hlavní nosné konstrukce jsou navrženy ze subtilních keramických pálených bloků s venkovním zateplením. Vodorovná konstrukce stropů je železobetonová monolitická. Rovná střecha nad obytnou částí bude taktéž monolitická. Šikmou střechu hlavní hmoty domu budou vynášet dřevěné vazníky. Plášť  šikmé střechy je z plechové falcované krytiny, rovná střecha je opatřena PVC folií a zásypem z oblázků. Přiléhající terasa bude z exotického dřeva. Výplně otvorů jsou navrženy z izolačního trojskla s hliníkovými rámy a exteriérovou žaluzií.

bottom of page