top of page

REKONSTRUKCE DOLNÍ KOUNICE

 

Studie: 2014

Místo: Dolní Kounice

Autor: Jan Vlček

 

Průvodní zpráva

 

Místo

Stávající rodinný dům se nachází v Dolních Kounicích na ulici Jiráskova, která ústí z náměstí Míru. Vlastní dům je v řadové zástavbě, orientovaný uliční frontou na sever. Na jižní stranu navazuje zahrada, která se svažuje směrem k řece Jihlavě.

Zadání

Přáním investora je rekonstrukce domu tak, aby umožnil z části trvalé a částečně víkendové užívání. To mají splnit tři oddělené bytové jednotky se společným dvorem a zahradou.

Koncept

Na základě stavebního průzkumu je rekonstruován původní dům, který je již rozdělen vstupní chodbou na dvě části. Stávající přístavky na jižní straně jsou nevhodné k rekonstrukci a budou nahrazeny novou přístavbou s pultovou střechou. Nová přístavba svým tvaroslovím navazuje na stávající dům a přístavky sousedních stavení. Pro trvale obývanou jednotku byla zvolena nová část, jednak kvůli velikosti ale také orientaci ke světovým stranám a  výhledu do údolí s řekou. Pro víkendově obývané prostory je vhodnější stávající dům s většinou oken na sever do ulice. 

Architektonické řešení

Hlavní vstup do domu z ulice Jiráskova vede do společné chodby. Z té se dostáváme do nejmenšího apartmánu o velikosti 24,9m2. Jedná se o jeden společný prostor s částí na spaní na severní straně a částí s kuchyňským koutem na straně jižní. Uprostřed dispozice se nachází koupelna podružně osvětlená a odvětraná do chodby.

Druhý apartmán o velikosti 47,9m2 je přístupný z krytého patia. Na obytný prostor s kuchyňským koutem zde navazuje malá ložnice a koupelna taktéž napojená na společnou chodbu. Z kuchyňského koutu se  přes komoru vstupuje do prostoru stávajícího schodiště zpřístupňujícího půdu.

Celoročně obývaná přístavba s užitnou plochou 86,2m2 má vstup ze společného dvoru. Ze zádveří s vestavěnými skříněmi a WC se vstupuje do hlavního obytného prostoru. Rohová kuchyně je orientována do dvoru a osvětluje ji východní slunce. Vykonzolovaná část přístavby se otevírá do zahrady přes fixně zasklené rohové okno se sníženým parapetem. Do patra se dostáváme po monolitu dřevěného schodiště, které zároveň poskytuje velké množství úložných prostor. V podkroví je na jižní straně ložnice s výhledem na řeku, na straně východní pokoj a koupelna se střešními okny.  

Materiálové řešení

Navrhovaná přístavba bude založena na základových pasech s železobetonovou deskou, která bude vykonzolována na jižní straně. Hlavní nosné konstrukce jsou navrženy ze subtilních keramických pálených bloků s venkovním zateplením minerální vatou a modřínovým obkladem. Pultová střecha bude z plechové falcované krytiny.

Rekonstruovaná část bude citlivě opravena s ohledem na aktuální stav jednotlivých konstrukcí.

bottom of page