top of page

RD ŽERAVICE

 

Projekt: 2006/2007

Realizace: 2007/2009

Místo: Přerov - Žeravice

Autor: Jan Vlček

Konzultace: Milan Stehlík,  Alena Stehlíková

Umístění rodinného domu je dáno tvarem pozemku a jeho orientací ke světovým stranám. Dům reaguje na stávající komunikaci na jižní – přístupové straně parcely. Na hranici stavební čáry pozemku je navržena dílna a kryté parkovací stání. Tímto dům získává cennou klidovou část orientovanou na jih. Vlastní RD vyrůstá na nejvzdálenější hranici zastavění sousední parcely, což umožňuje orientaci západní prosklené fasády do sadových částí okolních pozemků. Dům využívá mírné svažitosti pozemku a zvedá se směrem

k exponovanému výhledu na horizont lesu. Tomu odpovídá gradující uspořádání místností, jež se promítá i na fasádě. Objekt RD vychází z velmi jednoduché kompoziční hmoty, ze které vystupuje pouze prosklený hranol atelieru. V místě vysunutí atelieru se zvedá jinak rovná střecha a vytváří prostor půdy. Terasa lemující západní stranu objektu a  vypínající se na severní straně napomáhá vzájemnému propojení obytných ploch interiérů s pobytovými plochami exteriérů.

bottom of page